Złoto a fiskus – o czym warto pamiętać

Decydując się na obracanie złotem lub po prostu na lokowanie w złocie własnych oszczędności z założeniem osiągnięcia zysku, musimy pamiętać o naszych zobowiązaniach względem fiskusa. To, że złoto inwestycyjne jest zwolnione z podatku VAT, o czym pewnie wszyscy wiedzą, nie oznacza, że – kupując i sprzedając złoto – w kwestiach podatkowych nic już nie musimy regulować…

Zacznijmy od definicji złota lokacyjnego…

Przede wszystkim, nie każde złoto jest złotem inwestycyjnym. Tylko wybrane produkty należą do tej grupy i tylko one mogą być zwolnione z podatku VAT. Definicja jest bardzo konkretna, a znajdziemy ją w treści ustawy o podatku od towarów i usług. Polskie prawo dopuszcza trzy postacie złota inwestycyjnego. Są to: sztabki lub płytki złota, złote monety oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Ponieważ dziś większość inwestorów zainteresowana jest głównie złotem fizycznym, skupmy się na dwóch pierwszych wariantach.

Sztabki i płytki złota, by podlegały zwolnieniu z VAT, zaliczając się do złota inwestycyjnego, muszą zawierać minimum 99,5% tego pierwiastka, a zatem mowa tu wyłącznie o złocie bardzo wysokiej próby. Złote monety z kolei, aby prawo podatkowe traktowało je jak walutę, a nie surowiec, by mogły być zwolnione z podatku VAT, muszą mieć w stopie co najmniej 90% czystego złota. To jednak nie wszystko – dla monet Ustawa zakłada znacznie więcej warunków do spełnienia. Muszą one być obowiązującym środkiem płatniczym w kraju, w którym zostały wyemitowane, być wybite po 1800 roku i kosztować tyle, by cena nie przekraczała o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w danej monecie. Definicja wygląda na skomplikowaną, ale w rzeczywistości taka nie jest. Owe dodatkowe warunki, które muszą spełniać monety wiążą się z tym, aby wyraźnie odróżnić złote monety na przykład od złotych numizmatów.

Złoto inwestycyjne i obowiązki podatkowe w Polsce

Zależnie od tego, co robimy ze złotem (nabycie / zbycie), w jakiej jest ono postaci (złoto fizyczne / certyfikat) oraz jako kto nim obracamy (osoba prywatna / firma), podlegamy pod różne ustawy i mamy różne zobowiązania względem fiskusa. Ogólna zasada jest taka, że złoto lokacyjne, a zatem sztabki i monety spełniające wyżej opisane wymagania, stanowią, wedle polskiego prawa, ruchomości. Oznacza to między innymi, że mają tu zastosowanie takie zobowiązania podatkowe, jak na przykład w sytuacji sprzedaży bądź kupna … choćby samochodu. Jeśli natomiast mowa o złocie „papierowym”, mamy do czynienia z inwestycjami w instrumenty finansowe. Przyjrzyjmy się obowiązkom podatkowym tzw. osoby fizycznej, która nie jest dużym inwestorem, ale czasem lokuje swoje oszczędności w złocie, które udaje się niekiedy odsprzedać z pewnym zyskiem…

Pamiętaj o PCC i PIT, o VAT nie trzeba!

Najważniejsze zobowiązania podatkowe w kontekście obrotu złotem inwestycyjnym w naszym kraju to: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług.

PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości zakupionego złota, jesteśmy zobowiązani uiścić w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty transakcji, jeśli nabyliśmy to złoto jako osoba prywatna od innej osoby prywatnej. Obowiązkowi takiemu podlegamy w sytuacji gdy zakupiliśmy złoto inwestycyjne o wartości większej niż 1000 PLN. Zakup o wartości poniżej tej kwoty nie musi być opodatkowany PCC. Jeżeli, natomiast kupujemy złoto od profesjonalnego dostawcy, który sam jest podatnikiem VAT wówczas nie musimy opłacać 2% podatku PCC.

PIT, czyli 18% podatek dochodowy od kwoty naszego zysku, trzeba będzie zapłacić, jeśli postanowimy swoje złoto sprzedać szybciej niż przed upływem pół roku od momentu jego zakupu. Ten podatek reguluje się raz w roku – w rocznym zeznaniu PIT. Zysk osiągnięty ze sprzedaży złota rozlicza się w rubryce „inne źródła dochodu”.

VAT, podatek od towarów i usług, dotyczy nas dopiero w sytuacji, w której kupowanie i sprzedawanie złota lokacyjnego nie jest już tylko sposobem na zabezpieczenie własnych oszczędności lub tworzeniem „rezerwy na ciężkie czasy” i sporadycznie osiąganym zyskiem. Jeśli obracanie złotem zyskuje zorganizowany charakter i jest regularne, prawo wymaga od nas założenia działalności gospodarczej. Wtedy dopiero pojawia się kwestia VAT – na szczęście – w pozytywnym dla wszystkich kontekście – złoto lokacyjne jest zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż – w świetle prawa – nie jest ono traktowane jak surowiec, tylko jak waluta.

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Powiązane pomysły na biznes:

Zostaw komentarz, podziel się z innymi Twoją opinią, pomysłem czy przemyśleniami!

Możesz użyć następujących znaczników XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>